ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลไกวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานสะอาด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลไกวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานสะอาด ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ให้กับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว และคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ให้กับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รถวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ โลกใต้เลนส์ และSTEM จรวดขวดน้ำ ในภาคค่ำจัดกิจกรรมตั้งกล้องดูดาวท้องฟ้าจริง ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ให้กับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว และคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ให้กับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รถวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ โลกใต้เลนส์ และSTEM จรวดขวดน้ำ ในภาคค่ำจัดกิจกรรมตั้งกล้องดูดาวท้องฟ้าจริง ณ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของ นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้แทน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของ นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้แทน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ นำนักเรียนมาเข้าค่ายพักค้างคืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

วัฏจักรซารอส (Saros Cycle)

วัฏจักรซารอส (Saros Cycle)
ธรรมชาติประการหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุริยุปราคาคือ วัฏจักรซารอส (Saros Cycle)

Read more

เตือนภัย พบแอปฯ อันตรายจากจีนหลายตัวบน Google Play Store

VPNpro ได้เปิดเผยรายงานที่น่าตกใจเกี่ยวกับการค้นพบแอปฯ มัลแวร์จำนวนมากถึง 24 แอปฯ บน Google Play Store ซึ่งทั้งหมดมาจากผู้พัฒนาเจ้าเดียวกันของบริษัท Shenzhen Hawk โดยมียอดดาวน์โหลดรวมกันสูงกว่า 382,000,000 ครั้ง ทั้งนี้บนหน้าเว็บ Shenzhen Hawk มีการระบุเอาไว้ด้วยว่าเป็นบริษัทในเครือ TCL Corporation บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าข้ามชาติสัญชาติจีนรายใหญ่

Read more

GMO คืออะไร ทำไมต้อง GMO

เมล็ดพันธุ์คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นส่วนสำคัญของการเริ่มต้นเพาะปลูก จากเมล็ดพัันธุ์ไปสู่ต้นกล้าที่ผลิดอกออกผลให้ผู้คนได้อาศัยพึ่งพิง ยิ่งการทำเกษตอินทรีย์ด้วยแล้ว ระเบียบปฏิบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะทำนั้นก็คือ การห้ามใช้เมล็ดพันธุ์ที่ตัดแต่งพันธุกรรม แล้ว GMO คืออะไร

Read more