ศาสตร์พระราชา กับ วันดินโลก

เริ่มต้นจากที่มีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2545 มีนักวิทยาศาสตร์ทางดินจากทั่วโลกมาร่วมประชุม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน รวมถึงการจัดตั้งโครงการพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

Read more

“กัญชา” พืชที่ถูกใส่ร้าย

กัญชาเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง มีขนาดลำต้นสูงประมาณ 2-5 เมตร ลักษณะของใบกัญชาจะมีการแยกออกเป็นแฉก 5-8 แฉก โดยทุกแฉกจะมีรอยหยักเป็นเอกลักษณ์ มีดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ ตามกิ่งและก้านของต้นกัญชา ที่ผ่านมาในประเทศไทย และทั่วโลกมีความเชื่อที่ว่ากัญชาคือสารเสพติดชนิดหนึ่ง

Read more

น้ำตาลก่อโทษ งั้นเลิกบริโภคเลยดีไหมหรือเพียงแค่ลด

น้ำตาลที่กล่าวถึงในที่นี้คือน้ำตาลที่เติมลงในอาหาร (Added sugar) ในรูปน้ำตาลเกล็ดที่เรียกกันว่าน้ำตาลทราย (Table sugar) และไซรัปฟรุคโตสหรือไซรัปข้าวโพดฟรุคโตสสูง (High Fructose Corn Syrup หรือ HFCS) ซึ่งเป็นน้ำตาลเหลว น้ำตาลทั้งสองกลุ่มนี้พบมากในอาหารสารพัดชนิด ทั้งขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม น้ำหวาน ชาหวาน รวมทั้งขนมไทย ขนมฝรั่ง เค้ก คุ้กกี้และอีกมากมาย รวมถึงอาหารคาวที่ปรุงกันทั่วไป

Read more

สมุนไพรไทยยอดฮิต ชนิดที่ทุกคนรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันดี ว่าแต่รู้จักสรรพคุณครบถ้วนแล้วหรือยัง

สมุนไพรไทยยอดฮิต ชนิดที่ทุกคนรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันดี ว่าแต่รู้จักสรรพคุณครบถ้วนแล้วหรือยัง กับอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างปวดศีรษะ ปวดท้อง เจ็บคอ ไอ น้ำร้อนลวก มดกัด ยุงกัด ท้องเสีย ท้องอืด ฯลฯ หลายคนมักจะเลือกใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยคิดว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วทันใจดี แต่ลองชะเง้อมองซิว่า รอบ ๆ บ้านมีพืชสมุนไพรไทยอะไรปลูกอยู่หรือเปล่า เพราะพืชสมุนไพรเหล่านี้สามารถนำมาใช้รักษาอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ ได้ผลชะงัดนักแล แถมบางชนิดยังสามารถบรรเทาอาการโรคยอดฮิตได้ด้วยนะ

Read more

เรื่อง Perovskite Solar Cell วัสดุเก็บเกี่ยวแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ทางเลือกในอนาคต จากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับต้นแบบ

Perovskie คืออะไร Perovskite เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้เรียกวัสดุที่มีโครงสร้าง โดยที่สารดังกล่าวมีโครงสร้างคล้าย CaTiO3 ซึ่งค้นพบโดยครั้งแรกโดย Gustav Rose นักธรณีวิทยาชาวรัสเซีย และตั้งชื่อเป็นเกียรติให้แก่ Lev Perovski นักธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงชาวรัสเซีย ซึ่งในโครงสร้างABX3 นั้นB คือไอออนบวกของโลหะ เช่น Pb,Snในขณะที่ X คือ อะตอมเฮไลด์และ A คือไอออนบวกที่ทำหน้าที่ดุลประจุให้เป็นกลาง (ซึ่งอาจจะมาจากโลหะหรือสารไฮโดรคาร์บอน) ซึ่งวัสดุperovskiteดังกล่าว มีมากมายกว่า 100 ชนิด ทั้งแบบอนินทรี และแบบไฮบริด

Read more

ท่านนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. ตรวจราชการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ท่านนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. ตรวจราชการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.40 น. ถึง เวลา 10.30 น.

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องมหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางราตรี ศรีอนันต์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ตำแหน่งครูชำนาญการ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนางสาวรุ่งทิวา พงษ์หนองโน ตำแหน่งวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องมหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา

Read more

โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 25 คน และครูจำนวน 5 คน เข้าชมนิทรรศการ โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา สาธิตและให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าชมนิทรรศการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 10/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 10/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงงานรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานแสงอาทิตย์ กศน. อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงงานเครื่องรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กศน.อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นตัวแทนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

Read more