วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ออกกำลังกาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ออกกำลังกาย

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีในระดับจังหวัด

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีในระดับจังหวัด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ออกกำลังกาย

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีในระดับจังหวัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีในระดับจังหวัด

Read More