วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร
ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและบริหารท้องถิ่น ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “Science World โลกมหัศจรรย์ วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนายเดชา พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “Science World โลกมหัศจรรย์ วันวิทยาศาสตร์”

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 โรงเรียน วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 โรงเรียน วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์