วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

นำชมนิทรรศการ

ข่าวประชาสัมพันธ์นำชมนิทรรศการ

ศว.พระนครศรีอยุธยา นำคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง พนักงานนำชมระดับ ส.2/หัวหน้า และคณะ นำคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์นำชมนิทรรศการ

ศว.พระนครศรีอยุธยา นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดคีรีนาคพรต เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง พนักงานนำชมระดับ ส.2/หัวหน้า และคณะ นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดคีรีนาคพรต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ดังนี้ ฐานการเรียนรู้พลังงานใสสะอาด ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ และฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์นำชมนิทรรศการ

ศว.พระนครศรีอยุธยา นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำอาบ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวกมลชนก ตะสาริกา นักวิชาการศึกษา และคณะ นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำอาบ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More