ศว.พระนครศรีอยุธยา นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำอาบ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวกมลชนก ตะสาริกา นักวิชาการศึกษา และคณะ นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำอาบ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เข้าชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more