ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ตรวจเยี่ยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและรับการตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และคณะ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากร ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และคณะ ในการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับนายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมเข้าดูสถานที่เตรียมความพร้อมการจัดประชุมพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผอ.ศว.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับนายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผอ.ศว.นครพนม ประธานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าดูสถานที่เตรียมความพร้อมการจัดประชุมพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ทั่วประเทศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยม

          ศว.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยม

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายในการดำเนินงาน จากนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยนายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายในการดำเนินงาน
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More