ศว.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมของนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และคณะ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายในการดำเนินงาน จากนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยนายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายในการดำเนินงาน
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more