วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

จิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรม 5 ส.ข่าวประชาสัมพันธ์จิตอาสาพระราชทาน

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ร่วมกันจัด กิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์จิตอาสาพระราชทาน

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ตำแหน่ง ครู และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์จิตอาสาพระราชทานพระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีเปิดอาคารวิทยวัฒน์ทัศนา

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีเปิดอาคารวิทยวัฒน์ทัศนา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์จิตอาสาพระราชทาน

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

Read More