วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

จิตอาสาพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จิตอาสาพระราชทานพระราชพิธี

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีเปิดอาคารวิทยวัฒน์ทัศนา

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีเปิดอาคารวิทยวัฒน์ทัศนา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์จิตอาสาพระราชทาน

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์