ศว.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบออนไลน์

          วันที่ 25 – 26 มกราคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ คณะทำงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้มอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบออนไลน์ ณ โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง), โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา), โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ), โรงเรียนเทศบาลป่าโค, โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร, โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต), โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ, โรงเรียนวัดลานช้าง (รัตนราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดอ่างทอง

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดรอบบริเวณฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ หน้าอาคารสำนักงาน และลานจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร จัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดรอบบริเวณฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ หน้าอาคารสำนักงาน และลานจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดทางหลวง อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย และคณะ จัดกิจกรรมโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดทางหลวง อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ และการทดลอง
ณ โรงเรียนวัดทางหลวง อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน (AI for Education management) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 25 – 26 มกราคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอานนท์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายฐาปนิก ผาสุกะกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และนายณัฐวุฒิ รอดเกษม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน (AI for Education management) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Read more

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม Valentines Style Wow Wow ” สร้างสุขด้วยรักใส่ใจสุขภาพ “

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม Valentines Style Wow Wow ” สร้างสุขด้วยรัก ใส่ใจสุขภาพ “* เพียงโพส ภาพถ่าย หรือ คลิป VDO // ‘ คู่รัก คู่หู คู่จิ้น หรือครอบครับ ‘ \\ **

Read more