วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

โครงการผู้สูงอายุฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการผู้สูงอายุฯ

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการสูงวัยสุขใจ สุขภาพดีไปกับศูนย์วิทย์ฯ อยุธยา

วันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสูงวัยสุขใจ สุขภาพดีไปกับศูนย์วิทย์ฯ อยุธยา รุ่นที่ 2 โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การบรรยายสมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน และการทำลูกประคบสมุนไพร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการผู้สูงอายุฯ

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการสูงวัยสุขใจ สุขภาพดีไปกับศูนย์วิทย์ฯ อยุธยา

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวกมลชนก ตะสาริกา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสูงวัยสุขใจ สุขภาพดีไปกับศูนย์วิทย์ฯ อยุธยา รุ่นที่ 1 โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การบรรยายสมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน และการทำลูกประคบสมุนไพร

Read More