วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมปรับและวางแผนการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมวางแผนการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11/2566 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม ติดตามผลการปฏิบัติงานและแจ้งเรื่องทางราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทราบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมชี้แจงมอบหมายงานโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา ดำเนินการชี้แจงมอบหมายงานโครงการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาให้กับ ครู นักวิชาการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ ห้องฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการและกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการและกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทย์ฯประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมวางแผนและคัดเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยข้าราชการ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมกันประชุมวางแผนและคัดเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

Read More
Science Filmข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10/2566 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม ติดตามผลการปฏิบัติงานและแจ้งเรื่องทางราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทราบ

Read More
เว็บสล็อตออนไลน์