วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ประกาศ

ศว.พระนครศรีอยุธยา ขอประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักศึกษา สกร. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักศึกษา สกร. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567

  วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเดชา พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักศึกษา สกร. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 โดยทีมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเดชา พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 6) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเดชา พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 6) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุม

ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ประกาศ

ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อทีมผู้มีสิทธิ์ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้มีการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และนักศึกษา สกร. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อทีมผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ทราบโดยทั่วกัน

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2567

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ สกร. ระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ นำนักศึกษาสังกัด สกร.อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ สกร. ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ นำนักเรียนจาก ทีมโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย

Read More
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์

ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ทีม 2 จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประกวดแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย

Read More