ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online workshop) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) “ไอเดียการออกแบบกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม”

13 views

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online workshop) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) “ไอเดียการออกแบบกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น