จักรวาลวิทยา

ส่วนใหญ่จะถือกันว่าปี 1917 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ซึ่งเป็นปีที่ไอน์สไตน์เริ่มใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขา นำมาใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อันหนึ่งที่เกี่ยวกับจักรวาล ซึ่งกลศาสตร์แบบนิวตัน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การสังเกตการณ์โครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพ เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่เรียกว่า จักรวาลวิทยาเชิงกายภาพ ช่วยให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สำหรับพื้นฐานของจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ได้แก่ ทฤษฎีบิกแบง ซึ่งกล่าวว่าเอกภพ ของเรากำเนิดมาจากจุดเพียงจุดเดียว หลังจากนั้น จึงขยายตัวขึ้นเป็นเวลากว่า 13.7 พันล้านปีมาแล้ว หลักการของทฤษฎีบิกแบง เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การค้นพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล ในปี ค.ศ. 1965

Read more

กินอยู่อย่างถูกหลักอนามัยป้องกันโรคพยาธิ

โรคพยาธิยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของไทย เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การบริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะผู้คนในแถบภาคอีสานที่มักจะใช้เนื้อ หรือเลือดวัวดิบประกอบอาหาร รวมถึงการรับประทานผักและผลไม้สด โดยไม่ล้างทำความสะอาด ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษแล้ว ยังอาจทำให้ร่างกายของเราติดพยาธิได้อีกด้วย

Read more

เหตุใดความสูงของคนเราจึงลดลงตามอายุ ?

สายตายาว หูตึง ขี้หลงขี้ลืม กระดูกพรุน ไขข้อเสื่อม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิวหนัง และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกาย ล้วนเป็นสัญญาณของความชราที่เห็นได้ชัด ในขณะที่การสูญเสียความสูงก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่อาจเป็นปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนไปตามอายุ การทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับผลกระทบเชิงลบของปัจจัยเรื่องอายุได้

Read more

วิตามินดี ป้องกันกระดูกหัก…..จริงหรือ

วิตามินดี เป็นวิตามินชนิดหนึ่ง ละลายได้ดีในไขมัน จึงพบวิตามินดีในอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน ปลาทูน่า ไข่แดง และตับ ร่างกายของเรายังสามารถสร้างวิตามินดีขึ้นได้เอง โดยเมื่อผิวหนังถูกแสงแดด จะเกิดการเปลี่ยนสารชนิดหนึ่งที่ผิวหนัง สารนี้มีชื่อเรียกว่า 7 – dehydrocholesterol ด้วยกระบวนการหลายขั้นตอนจนเป็นวิตามินดีในที่สุด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ “วิตามินดี…ประโยชน์ดี ๆ มีมากกว่าที่คิด”)

Read more

วิธีป้องกันไวรัส RSV ในเด็ก โรคระบาดใหม่ที่เริ่มระบาดในไทยแล้ว

วิธีป้องกันไวรัส RSV ในเด็ก โรคระบาดใหม่ที่เริ่มพบเห็นในไทยหลายจังหวัดแล้ว และยังไม่มีวัคซีนป้องกันอีกด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นไข้หวัด ไอ เสมหะ น้ำมูก บางรายอาการหนัก มีหอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด หลักการมี 3 S คือ Swelling หลอดลมบวม ตีบแคบ ทำให้หายใจหอบเหนื่อย ลมเข้าปอดได้ แต่ออกลำบาก เด็กจึงต้องหายใจเร็วและแรง ใช่กล้ามเนื้อกระบังลมช่วยหายใจ Spasm หลอดลมไวและตีบได้ ไวต่อสิ่งกระตุ้น และ Secretion สารคัดหลั่งในหลอดลมมาก และอุดหลุดลม หายใจลำบาก ต้องดูดเสมหะช่วย บางรายรุนแรง เขียว หายใจล้มเหลว ต้องให้ออกซิเจน หรือใส่ท่อช่วยหายใจใน icu

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมวางแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ และนักวิชการวิทยาศาสตร์ศึกษา ประชุมวางแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการตรวจทาน (ตรวจไขว้) ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563 งานประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 สำหรับสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน กศน.

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ และนักวิชการวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้ดำเนินการตรวจทาน (ตรวจไขว้) ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563 งานประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 สำหรับสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัดสำนักงาน กศน.

Read more

ปุ๋ยพืชสดเติมธาตุอาหารดี ๆ ลงดิน

ในการทำเกษตร จะมีขยะเหลือทิ้งจากการทำเกษตรกรรมอยู่อย่างมากมาย หลายคนมองเป็นแค่สิ่งไร้ค่าไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ อาทิเช่นฟางข้าว ใบอ้อย ก้านมันสัมปะหลัง ตอซังข้าว ต้นข้าวโพด ต้นถั่วและเปลือกถั่วลิสง ฯ จึงลงเอยด้วยการนำไปเผาทิ้งอย่างไร้ค่า

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนเซนต์แมรี อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนเซนต์แมรี อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 100 คน จำนวนคุณครู 7 คน โดยนางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีปิด และเป็นผู้มอบวุฒิบัตร

Read more