ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 กันยายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ อดีตเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน

Read more

Facebook เพิ่มเครื่องมือย้ายรูปและวิดีโอไปยัง Dropbox และ Koofr ได้แล้ว

หลังจากที่ได้เพิ่มอัปเดตให้ผู้ใช้สามารถ ย้ายรูปจาก Facebook ไปยัง Google Photos ได้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทาง Facebook ก็ได้ขยายขอบเขตของการทำงานของ Data Transfer Project (โปรเจคที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโอนย้ายข้อมูลและรูปภาพต่างๆ ระหว่างบริการของ Facebook, Apple, Google, Microsoft และ Twitter ได้สะดวกมากขึ้น) ออกไปอีก

Read more

Bioplastics คืออะไรกันแน่

Biobased คือ พลาสติกที่มีส่วนผสมหลักในการผลิตคือพืช หรือก็คือเป็นพลาสติกที่ทำมาจากพืช เช่น อ้อยหรือข้าวโพด ที่เป็นวัตถุดิบทดแทน ซึ่งจะไม่เหมือนกับพลาสติกที่เราใช้กันในอดีตที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อให้ได้เม็ดพลาสติก

Read more

น้ำตาลที่ทำจากอะไรหวานที่สุด

น้ำตาล (sugar) สารให้ความหวานชนิดหนึ่ง ที่ได้มาจากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นทางปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาหาร น้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน น้ำตาลจะพบได้ในเนื้อเยื่อของพืช แต่ที่พบและมีความเข้มข้นเพียงพอในการสกัดออกมาให้เป็นน้ำตาลที่เราใช้กันอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะพบในอ้อยและน้ำตาลจากหัวบีท ที่จะสกัดออกมาเป็นน้ำตาลที่เรารับประทานและใช้ปรุงอาหารภายในครัว เช่น น้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลกรวด เป็นต้น ซึ่งกระบวนการสกัดและผลิตก็แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของน้ำตาล

Read more

เครื่องสำอางกับสุขภาพ

เครื่องสำอาง แตกต่างจากยาอย่างชัดเจน เครื่องสำอางใช้ทาถูบนร่างกายเพื่อทำความสะอาดแต่งแต้มให้สวยงาม เพิ่มความดึงดูดและเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอก เช่น ครีมทาผิว โลชั่น น้ำหอม ลิปสติค ยาทาเล็บ ผลิตภัณฑ์รอบผิวหน้าและดวงตา น้ำยาดัดผม น้ำยาโกรกสีผม รวมทั้งยาสีฟัน ยา ใช้เพื่อแก้ไข รักษา และป้องกันโรคที่เกิดกับร่างกาย ส่วนเครื่องสำอางไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือมีผลต่อโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีที่ นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีที่ นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้เสียสละ อุทิศตนเพื่องานในหน้าที่และทำคุณประโยชน์ ในการจัดการศึกษาของชาติตามภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างดียิ่ง” จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบกระเช้าเยี่ยมบิดาและมารดาของข้าราชการและบุคลากร ที่ป่วยเข้าโรงพยาบาล จำนวน 5 ราย

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบกระเช้าเยี่ยมบิดาและมารดาของข้าราชการและบุคลากร ที่ป่วยเข้าโรงพยาบาล จำนวน 5 ราย

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบทรัพย์สินของทางราชการ ให้กับ นางอัญชรา หวังวีระ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 9.59 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบทรัพย์สินของทางราชการ ให้กับ นางอัญชรา หวังวีระ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา คนที่ 1 เนื่องจากนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำพิธีการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยดำเนินการชักและประดับธงชาติ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ร่วมทำพิธีการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย โดยดำเนินการชักและประดับธงชาติ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำพิธีสักการะพระภูมิ เจ้าที่เจ้าทาง และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ อดีตเลขาธิการ กศน. และนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ร่วมทำพิธีสักการะพระภูมิ เจ้าที่เจ้าทาง และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more