RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

1,407 views

นางสาวพิศสมัย คล้ายอุบล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

Restriction of Hazardous Substances หรือ RoHS คืออะไร

          RoHS คือ มาตรฐานการจำกัด การใช้สารอันตรายที่ 2002/95/EC เป็นของสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการใช้งานทุกชนิด พลังงานที่จำเป็น ในการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ, โทรทัศน์วิทยุ ฯลฯ ซึ่งหมายความว่าเนื่องจากสถานการณ์บางอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่แผงวงจร การเดินสายไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ จำนวนเงินที่ จำกัด ของผู้โดยสารใน 6 ชนิด ดังนี้

          1. ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก

          2. ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก

          3. แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% โดยน้ำหนัก

          4. เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก

          5. โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก

          6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก

          แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับอุปกรณ์บางอย่าง ที่ยังไม่สามารถใช้สารอื่นมาทดแทนได้ หรือสารที่ใช้ทดแทน มีอันตรายมากกว่า เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ ตะกั่วในเหล็กอัลลอย นอกจากนี้ เครื่องมือด้านการแพทย์ และการทหาร ก็อยู่ในข้อยกเว้น

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสามารถจัดการ e – waste ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

          2. เพื่อลดต้นทุนการจัดการซาก และรีไซเคิลวัสดุได้ง่ายขึ้น

          3. เพื่อได้วัสดุรีไซเคิลที่มีพิษน้อยลง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายยิ่งขึ้น

          4. เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า (จากการมีกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน)

สินค้าที่อยู่ในข้อตกกำหนดของมาตรฐาน RoHS ได้แก่

  • เครื่องใช้ในครัวเรื่อนขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า
  • เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปิ้่งขนมปัง
  • อุปกรณ์ไอที และโทรคมนาคม เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง
  • อุปกรณ์ให้แสงสว่่าง
  • เครื่องมือไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า จักรเย็บผ้า
  • ของเด็กเล่น เช่น วิดีโอเกม รถไฟฟ้า
  • เครื่องมือแพทย์
  • เครื่องมือวัดหรือควบคุม เช่น ตัวปรับอุณหภูมิ เครื่องจับควัน
  • เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

RoHS ในประเทศไทย

          สมอ. เตรียมคลอดกฎหมาย Thai RoHS รอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชี้ขาด ว่าจะนำร่องใช้กับสินค้ากลุ่มใดก่อน ทั้งนี้ มาตรฐาน Thai RoHS จะมีลักษณะเหมือนกับระเบียบว่าด้วยการจัดการสารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์ (RoHS) ของสหภาพยุโรป

          กฎหมายดังกล่าวที่ออกมามีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ให้สามารถ นำเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรองรับระเบียบ RoHS ที่สภาพยุโรปได้มีการประกาศบังคับใช้แล้วในขณะนี้ด้วย ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เริ่มร่างระเบียบแบบนี้ และจะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยประเทศผู้ผลิตใหญ่ ๆ ในเอเชียอย่าง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมาย RoHS ไปแล้ว

แหล่งที่มา :

          ออนไลน์. กฎระเบียบและมาตรการด้านสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อม https://www.iei.or.th/media/www/file/308/98115491378713898.pdf

          ออนไลน์. ThaiEasyElec. https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-rohs-electronics.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น