ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

28 views

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามประกาศ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นั้น

เพื่อให้การจัดหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัึงประกาศรับสมัครบุคลากรเป็นกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน โดยมีรายละเอียดข้อกำหนด ดังนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น