ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ความรู้ทั่วไปบทความ

นักประดิษฐไม่ยากอย่างที่คิด

( วัฒนา สุริยะ )
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นักประดิษฐ์ (Inventor) หมายถึง ผู้ที่คิดทำ จัดทํา สร้างขึ้น แต่งขึ้น สร้างสรรค์สิ่งของต่าง ๆ ที่เกิดจากความต้องการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และใช้ประโยชน์ของคนในสังคม บุคคลผู้สร้างสรรค์หรือค้นพบวิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นสิ่งใหม่เป็นประโยชน์ อาจเรียกสิ่งใหม่นั้นว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งอาจสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นนวัตกรรมได้นักประดิษฐ์จึงมีคุณลักษณะที่ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์อาจทำเป็นอาชีพหรืองานอดิเรก

ภาพที่ 1  สิ่งประดิษฐ์นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นนวัตกรรม

ที่มา กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร สำนักดิจิทัล และสารสนเทศ http://tistr.or.th/tisrblog

วิวัฒนาการความเจริญของมนุษย์   วิวัฒนาการความเจริญของมนุษย์เกิดจากความฉลาด ความสามารถในการ ค้นพบ การคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต จากอดีตถึงปัจจุบันมีการค้นพบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมากมายเปลี่ยนวิถีชีวิตของ คนในชุมชน และสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น การประดิษฐ์อักษรเพื่อใช้ ในการเขียนสื่อสารกันทั่วประเทศ การมีโทรศัพท์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ ติดต่อสื่อสารการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า ทำให้ชีวิตสะดวกสบายในยามค่ำคืน การ สร้างถนนหนทางเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การใช้เครื่องจักรกลในโรงงาน อุตสาหกรรม เป็นต้น การสร้างสิ่งต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการ ดำรงชีวิต หรือที่เราเรียกกันว่าสิ่งประดิษฐ์ ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือ มีราคาสูง การใช้ไม่ควรยุ่งยากซับซ้อน แต่สิ่งประดิษฐ์นั้น เป็นการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ให้คนในสังคม หรือประเทศได้ สิ่งประดิษฐ์ (Invention) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งที่เกิดจาก ความตั้งใจ หรือความบังเอิญ โดยมีจุดประสงค์หลักที่เกิดจากความต้องการของ มนุษย์เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจะ เรียกผู้นั้นว่านักประดิษฐ์ (Inventor)

             ภาพที่ 2 ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่อำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต

ที่มา : 20 สิ่งประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันสุดเจ๋ง ช่วยชีวิตอันแสนยากเย็นให้ง่ายขึ้นเป็นกอง!!
         http://www.catdumb.com/20-invention-that-make you-life-easier-420

2. คุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์สิ่งของหรือนักประดิษฐ์
ที่คิดสร้างสรรค์จัดทำสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด จากความต้องการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ
ในชีวิตประจำวันและ ใช้ประโยชน์ของคนในสังคมนั้น จะมีคุณลักษณะและทักษะที่คล้าย ๆ กัน สรุปได้ ดังนี้

2.1 สติปัญญาไม่ได้เป็นตัวกำหนดความคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนมี ความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง

2.2 ทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรือ เชื้อชาติใด

2.3 นักประดิษฐ์ มีคุณลักษณะ3 และทักษะ4 สรุปดังนี้

3. คุณลักษณะ หมายถึงเครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ

4. ทักษะหมายถึง ความชำนาญหรือความสามารถในการกระทำหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น

ทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝน หรือการกระทำบ่อย ๆ

เอกสารอ้างอิง

https://www.nsm.or.th/other-service

views 43

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *