วันอาทิตย์, ตุลาคม 1, 2023
Latest:
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ความรู้ทั่วไปบทความเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้

(นายฐาปนิก  ผาสุกะกุล)
นักวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

กว่าจะมาถึงยุค 4.0 เราผ่านยุคอะไรมาบ้าง

ยุค 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน ส่วนมากเป็นพืชเชิงเดี่ยว
ยุค 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา
ยุค 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก
ยุค 4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Value-Based Economy

ยุคเกษตร 4.0 อ้างอิงคำพูดของนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้กล่าวว่าได้วางแผนระยะยาวไว้ 10 ข้อดังนี้

  1. ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
  2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
  3. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  4. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
  5. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ทันสมัย
  6. เน้นทำปศุสัตว์แปลงใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพ
  7. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
  8. ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  9. เน้นทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น
  10. บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ


แหล่งอ้างอิง : http://dpck5.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *