ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

4 views

วันที่ 23 พฤษถาคม 2566 นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา โดยมี ดร.คมกฤช จันทรขจร รองอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในที่ประชุม

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น