ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการอบรม เรื่อง มาตรฐานการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

24 views

          วันที่ 20 กันยายน 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการอบรม เรื่อง มาตรฐานการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย นางสาวเบ็ญจวรรณ อำไพศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายจตุรงค์ ทองดารา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จากกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น