ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

45 views

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางอัญชรา หวังวีระ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน “การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings โดยมี นายพานิช ศรีงาม ข้าราชการบำนาญ กศน.พระนครศรีอยุธยา และ นายสุชาติ  มาลากรรณ์ ข้าราชการบำนาญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น