ศว.พระนครศรีอยุธยา ชอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

223 views

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประเภทที่ 1 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

1.1-หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานด้านการใช้และ

1.2-คำชี้แจงแบบสมัครออนไลน์-ด้านการใช้และกา

ประเภทที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ประเภท นวัตกรรมจากขยะ

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2.1หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้

2.2-คำชี้แจงแบบสมัครออนไลน์โครงงานวิทยาศาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น