ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

21 views

ประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีประกาศ เรื่อง การเปิดและปิด สถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขณะนี้ ปรากฏว่าการระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้มีผู้ติดโรคจำนวนมาก ประกอบกับ นายกรัฐมนตรีมีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการ ป้องกันเพื่อควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMID-19) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการปฏิบัติตาม ประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเปิดและปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ออกไปอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นางอัญชรา หวังวีระ
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *