ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

67 views

ประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

        ตามประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ สมรรถนะ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และประเมิน วัดความรู้ความสามารถทั่วไป และการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

        เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนและควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนส่วนรวม

        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จากเดิมกำหนดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และประเมินวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จะกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เมษายน  ๒๕๖๔

      (นางอัญชรา  หวังวีระ)
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ-เรื่อง-เลื่อนการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *