ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตร การทำเว็บไซต์หน่วยงานให้ได้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ รุ่นที่ 1

22 views

ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายอานนท์ ดิษฐ์จาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตร การทำเว็บไซต์หน่วยงานให้ได้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ รุ่นที่ 1 โดยมีนางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น