ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

174 views

            วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาแ และคณะ ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น