ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับกศน.อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

53 views

ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับ กศน.อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และและฐานการบริหารจัดการขยะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และภาคบ่ายกิจกรรมเรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาและศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น