รักษ์โลกลดใช้พลาสติก

143 views

นางสาวรัชดาภรณ์ ป้องชาลี
 นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

                  ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (WORLD ENVIRONMENT DAY) เราควรจะทำอะไรบ้างเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

                  ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกกลายเป็นประเด็นสำคัญของนานาชาติที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพราะขยะพลาสติกมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเมืองใหญ่และชุมชนในชนบท ถุงพลาสติกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะความสะดวกสบายเมื่อต้องไปจับจ่ายซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่มล้วนเป็นพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเกือบทั้งสิ้น ทำให้แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ คิดเป็นปริมาณขยะกว่า 13 ล้านตัน ไหลลงสู่ทะเลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเล ตัวอย่างเช่น เต่าทะเล หรือปลาขนาดใหญ่ มักจะคิดว่าถุงพลาสติกคือแมงกระพรุน แล้วกินเข้าไปในกระเพาะอาหารถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ทำให้สัตว์ทะเล ต้องตายไปมากมายในทุกปี ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศทั่วโลกที่ประสบกับปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเล จากรายงานข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ประเทศไทยเราจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก แค่เพียงบ้านเราก็มีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นมากมายแล้วเราในฐานะมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นประชากรบนโลกจึงควรช่วยกันดูแลรักษาโลกของเราให้น่าอยู่“รักษ์โลก ลดใช้พลาสติก” กันเถอะ ทำได้ง่ายๆ ด้วยสองมือเราร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก หรือถ้าเราจำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกก็ช่วยกันนำถุงพลาสติกนั้นมาใช้ซ้ำเพื่อลดขยะพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียว เลือกใช้ถุงหรือภาชนะที่ย่อยสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา ดังคำขวัญว่า If you can’t reuse it, refuse it (ถ้าคุณไม่สามารถนำมันมาใช้ได้อีก ให้ปฏิเสธที่จะใช้มัน)

แหล่งอ้างอิง:

ภัทราพร แสนเทพ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/world/world.htm

https://www.thairath.co.th/content/1297537

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-sing-waedlxm-lok

https://www.dmcr.go.th/detailAll/2875/nws/16\

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *