ศว.พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลที่ 3 ระดับประเทศ สาขา บุคลากรสังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ประเภท พนักงานราชการดีเด่น แก่ นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565 (International Literacy Day 2022) ภายใต้แนวคิดหลัก “การพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือ” (Transforming Literacy Learning Spaces) และได้มอบโล่เกียรติคุณ รางวัลที่ 3 ระดับประเทศ สาขา บุคลากรสังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ประเภท พนักงานราชการดีเด่น แก่ นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read more