ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายสมชาย แก้วเขียว พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า และคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานโดมท้องฟ้าจำลอง ฐานโลกใต้เลนส์ ฐานพลังงาน ฐานไฟฟ้าพื้นฐาน ฐานการทดลองกรด – เบส ฐาน STEM จรวดขวดน้ำ ในภาคค่ำจัดกิจกรรมส่องกล้องดูดาวท้องฟ้าจริง
ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more