ศว.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำวิจัยทางการศึกษา ให้กับข้าราชการ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำวิจัยทางการศึกษา ให้กับข้าราชการ และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยมี ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

โดย นางสาวเกศินี ศรี

Read more