ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายธีรภัทร อินทร์ศวร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร

Read more