ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ – ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

Read more