ศว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทธ อินทร์ศวร ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทธ อินทร์ศวร ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมี คณะครูกศน.อำเภออุทัย คณะครูกศน.อำเภอลาดบัวหลวง คณะครูกศน.อำเภอวังน้อย และคณะครูกศน.อำเภอมหาราช ร่วมเดินทางมาส่งและแสดงความยินดี
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more