ศว.พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาหรือหน่วยงานในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ในการกรอกแบบสำรวจ

— ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาหรือหน่วยงานในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ในการกรอกแบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการ และแบบสำรวจความต้องการและแจ้งความประสงค์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเพื่อรวบรวมและดำเนินการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

Read more