ศว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9/2564

พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ณ ห้องประชุม 3 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more