เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมลานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

29 views

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพรีะนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ศูนย์ฯ” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมลานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 115 หมู่ 6 ถนนโรจะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น