ประกาศ ศว.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมลานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 views

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมลานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศุึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,668,119.00 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

3.-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น