การประยุกต์ใช้งาน Chatbot

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารรอบตัว มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก การสืบค้น ตอบคำถาม ผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์สมาร์ตโฟนในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเบื้องหลังนั้นส่วนใหญ่อาจใช้ฐานข้อมูล คำสำคัญ หรือบริการด้าน API (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่จะแสดงผลให้กับผู้ใช้งานที่กำลังสื่อสารกันอยู่

Read more

วัฒนธรรมการใช้เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร

ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการใช้เครื่องทุ่นแรง ทางการเกษตร ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ ความคิด และทักษะการปฏิบัติเป็นการปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของตนเองและชุมชน จึงมีการเปลี่ยนแปลงให้สมดุลกับการพัฒนาทางสังคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Read more

เครือข่ายมือถือ 5G (Mobile Network 5G)

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการใช้เครือข่ายมือถือ 4G มาสักระยะหนึ่งแล้ว และเริ่มได้ยินข่าวเกี่ยวกับ 5G จากทางด้านผู้ให้บริการเครือข่าย หรือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตัวเลขหน้า G หรือ generation นั้นสามารถกบ่งบอกให้ทราบถึงอะไรได้บ้าง และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค จะมีรายละเอียดของเทคโนโลยีแตกต่างกันออกไป ดังนี้

Read more

เรื่อง เทคโนโลยี : คุณควรซื้อรถยนต์พลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบไหม

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน แต่หลายคนอาจยังลังเลใจ เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ซึ่งบีบีซีจะพาไปสำรวจว่าคุณควรพิจารณาเรื่องอะไรบ้างหากคิดที่จะซื้อรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบสักคัน

Read more

เทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ย้อนรอยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของโลก นับตั้งแต่จิตรกรรมบนผนังถ้ำในยุคหิน จนถึงการสื่อสารสุดล้ำ ฉับไวที่เชื่อมโลกทั้งใบถึงกันในปัจจุบัน มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันและมีการสื่อสาร กันตลอดเวลา และด้วยความชาญฉลาดของมนุษย์ในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ในด้านความเชื่อทางศาสนา

Read more