โดรนเพื่อการเกษตร และข้อบังคับที่ควรรู้

ความก้าวหน้าของนวัตกรรมเกษตรนั้นกำลังถูกผลักดันอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยมีเทคโนโลยีมากมาย ที่เข้ามาพัฒนาต่อยอดพร้อม ก้าวสู่ยุคของ Smart Farm พร้อมเปิดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ที่จะมาช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก “โดรนเพื่อการเกษตร” มีลักษณะการใช้งานแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ใช้สำรวจ และวางแผนการผลิตพืช ไม่ว่าจะการสำรวจพื้นที่ ติดตามการเติบโตของพืช เพื่อนำมาคาดการณ์ผลผลิตหรือวางแผนการจัดการแปลง และประเภทที่สอง คือ ใช้เพื่อทุ่นแรง เช่น การหว่านเมล็ดพืช ปุ๋ย หรือฉีดพ่นสารเคมี โดรนถือเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะพืชที่มีลำต้นสูง การฉีดพ่นด้วยการที่ต้องแบกเครื่องเองเป็นเรื่องยาก ตรงที่จะทำให้ละอองกระจายลงใบพืชได้อย่างทั่วถึง ต่างจากการบังคับโดรนให้ฉีดพ่นกดลงมาด้วยแรงลมที่เหมาะสมและไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้พืชผลิตดอกผลได้ดีกว่า เพราะหากมีการฉีดพ่นผิดวิธีจะทำให้ใบพืชบอบช้ำ จึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ทันที แต่ต้องรอ ให้เกิดการซ่อมแซมใบก่อนกว่าจะปรุงอาหารได้ เท่ากับกระบวนการผลิตดอกผลต้องล่าช้าไป

Read more

โหมดไม่ระบุตัวตน chrome incognito ท่องเว็บแบบส่วนตัว

หมดไม่ระบุตัวตน chrome incognito ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์แบบส่วนตัวได้อย่างไร ต่างจาก Chrome แบบเดิมที่ใช้ท่องเว็บแบบปกติอย่างไรบ้าง และเหมาะกับใคร ลองดูเชื่อว่าเป็นประโยชน์จากผู้ใช้ Google Chrome และกลุ่มนักท่องเว็บด้วย

Read more

การประยุกต์ใช้งาน Chatbot

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารรอบตัว มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก การสืบค้น ตอบคำถาม ผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์สมาร์ตโฟนในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเบื้องหลังนั้นส่วนใหญ่อาจใช้ฐานข้อมูล คำสำคัญ หรือบริการด้าน API (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่จะแสดงผลให้กับผู้ใช้งานที่กำลังสื่อสารกันอยู่

Read more

วัฒนธรรมการใช้เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร

ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการใช้เครื่องทุ่นแรง ทางการเกษตร ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ ความคิด และทักษะการปฏิบัติเป็นการปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของตนเองและชุมชน จึงมีการเปลี่ยนแปลงให้สมดุลกับการพัฒนาทางสังคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Read more

เครือข่ายมือถือ 5G (Mobile Network 5G)

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการใช้เครือข่ายมือถือ 4G มาสักระยะหนึ่งแล้ว และเริ่มได้ยินข่าวเกี่ยวกับ 5G จากทางด้านผู้ให้บริการเครือข่าย หรือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตัวเลขหน้า G หรือ generation นั้นสามารถกบ่งบอกให้ทราบถึงอะไรได้บ้าง และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค จะมีรายละเอียดของเทคโนโลยีแตกต่างกันออกไป ดังนี้

Read more

เรื่อง เทคโนโลยี : คุณควรซื้อรถยนต์พลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบไหม

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน แต่หลายคนอาจยังลังเลใจ เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ซึ่งบีบีซีจะพาไปสำรวจว่าคุณควรพิจารณาเรื่องอะไรบ้างหากคิดที่จะซื้อรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบสักคัน

Read more

เทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ย้อนรอยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของโลก นับตั้งแต่จิตรกรรมบนผนังถ้ำในยุคหิน จนถึงการสื่อสารสุดล้ำ ฉับไวที่เชื่อมโลกทั้งใบถึงกันในปัจจุบัน มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันและมีการสื่อสาร กันตลอดเวลา และด้วยความชาญฉลาดของมนุษย์ในการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ในด้านความเชื่อทางศาสนา

Read more