เชื้อเพลิงจิ๋ว

มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อตอบสนองกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ มาช้านาน โดยเฉพาะพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการดำรงชีวิต ไฟฟ้าที่ใช้ในทุกวันนี้อาจผลิตมาจากพลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม้ ปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ ซึ่งในแต่ละวันเชื้อเพลิงธรรมชาติเหล่านี้ กำลังถูกใช้ไปอย่างมากจนเกือบจะหมดไปต้องใช้ระยะเวลานานในการสะสมเชื้อเพลิงในธรรมชาติ

Read more

ปรากฏการณ์หมวกเมฆสีรุ้ง

เมฆที่เรามองเห็นทั่วๆไปนั่นคือกลุ่มของละอองน้ำขนาดเล็กที่เกิดจากการควบแน่นของความชื้นในอากาศ เมฆที่อยู่สูงนั้นจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ทำให้ละลองน้ำกลายเป็นกลุ่มของน้ำแข็งขนาดเล็ก ผลึกของน้ำแข็งจะสะท้อนแสงทำให้เรามองเห็นเป็นก้อนขาวๆ ถ้ามีความหนาแน่นของละอองน้ำในก้อนเมฆมากๆ อาจจะเห็นเป็นเมฆสีเทา บางครั้งก้อนเมฆก็มีแสงสีรุ้งเกิดขึ้น บางครั้งมีลักษณะเป็นหมวกอยู่ด้านบนก้อนเมฆ

Read more

ศาสตร์พระราชา กับ วันดินโลก

เริ่มต้นจากที่มีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2545 มีนักวิทยาศาสตร์ทางดินจากทั่วโลกมาร่วมประชุม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน รวมถึงการจัดตั้งโครงการพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

Read more

เรื่อง รู้จักฝน

ฝนเป็นวัฏจักรของน้ำ เกิดจากน้ำระเหยกลายเป็นไอควบแน่นเป็นละอองน้ำในอากาศและรวมตัวกันเป็นเมฆ เมื่อน้ำโดนความร้อนของแสงจากดวงอาทิตย์ หรือความร้อนอื่น ๆ จนทำให้ระเหย กลายเป็นไอน้ำ ลอยขึ้นไปในอากาศ เมื่อไอน้ำมากขึ้นจะรวมตัวเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ รวมตัวกัน เมื่อปริมาณของละอองน้ำมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะเห็นเป็นเมฆฝน พอมากเข้า อากาศไม่สามารถพยุงละอองน้ำเหล่านี้ต่อไปได้ น้ำก็จะหล่นลงมายังผืนโลกของเรา ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองลงไปในทะเลและมหาสมุทร และฝนบางส่วนที่ตกลงมาจากผิวของเมฆได้ระเหยกลายเป็นไอก่อนตกลงถึงผิวโลกส่วนนี้เรียกว่า virga

Read more

ถ่านชีวภาพ

ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือ วัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากการให้ความร้อนมวลชีวภาพ (biomass) โดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้น้อยมาก เรียกกระบวนการนี้ว่าการแยกสลายด้วยความร้อน (pyrolysis) ซึ่งมีสองวิธีหลักๆ คือการแยกสลายอย่างเร็วและอย่างช้า การผลิตไบโอชาร์ด้วยวิธีการแยกสลายอย่างช้าที่อุณหภูมิเฉลี่ย 500 องศาเซลเซียส จะได้ผลผลิตของไบโอชาร์มากกว่า 50% แต่จะใช้เวลาเป็นชั่วโมง ซึ่งต่างจากวิธีการแยกสลายอย่างเร็วที่อุณหภูมิเฉลี่ย 700 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้เวลาเป็นวินาที ผลผลิตที่ได้ จะเป็นน้ำมันชีวภาพ (bio-oil) 60% แก๊สสังเคราะห์ (syngas) ได้แก่ H2, CO และ CH4 รวมกัน 20% และไบโอชาร์ 20% (Winsley, 2007; Zafar,2009)

Read more

กัญชง กัญชา

หากพูดถึงกัญชาบางคนมักจะนึกถึงยาเสพติด เพราะกัญชาถูกเพ่งเล็งไปที่โทษซะมากกว่าจนลืมนึกถึงประโยชน์ของมัน กัญชาก็ไม่ต่างจากยา หรืออาหารอื่น ๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ หรือโทษนั้นก็อยู่ที่ปริมาณที่รับประทาน หรือปริมาณที่นำเข้าสู่ร่างกาย โดยประโยชน์ของกัญชา ได้แก่สารTetrahydrocannabinol (THC) ในกัญชาทำให้ เรารู้สึกผ่อนคลาย สบายเคลิบเคลิ้ม ทางการแพทย์ใช้ในการรักษาอาการเบื่ออาหาร

Read more

เพชรแร่รัตนชาติ

แร่รัตนชาติคืออะไร รัตนชาติคือ แร่หรือหินหรืออินทรียวัตถุธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นเครื่องประดับ สมบัติที่สำคัญของรัตนชาติ คือ มีความสวยงาม ทนทาน มีความแข็งคงทนต่อการถูกขูดขีดและหาได้ยากหมายความว่า แร่รัตนชาติมิได้มีเหมือนกันทุกประเทศ บางประเทศมีเพชรมาก เช่น แอฟริกาใต้ ประเทศไทยและพม่า มีทับทิมที่มีคุณภาพดี สีสวย เป็นที่รู้จักดีทั่วโลก ประเทศออสเตรเลีย มีโอปอที่มีค่าสูง และสวยงาม

Read more