น้ำมันมะพร้าวกับการลดน้ำหนัก

น้ำมันมะพร้าว (coconut oil) คือน้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อผลของต้นมะพร้าว (Cocos nucifera L.) ซึ่งเป็นพืชในตระกูลปาล์ม (Arecaceae หรือ Palmae) ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว ที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับความสนใจในขณะนี้

Read more

การพักผ่อนนอนหลับที่เหมาะสม

คนทุกคนต้องการการพักผ่อนนอนหลับ แต่นานแค่ไหนจึงจะพอดี พ่อแม่มือใหม่อาจสงสัยว่าจะให้เด็กทารก นอนหลับนานแค่ไหนดี กังวลว่าลูกวัยรุ่นอาจนอนไม่เพียงพอ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถหยุดสัปหงกในระหว่างวันได้ บทความนี้จะกล่าวถึงความต้องการนอนหลับในช่วงอายุต่าง ๆ ของชีวิตเรา

Read more

การประยุกต์ใช้งาน Chatbot

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารรอบตัว มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก การสืบค้น ตอบคำถาม ผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์สมาร์ตโฟนในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเบื้องหลังนั้นส่วนใหญ่อาจใช้ฐานข้อมูล คำสำคัญ หรือบริการด้าน API (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่จะแสดงผลให้กับผู้ใช้งานที่กำลังสื่อสารกันอยู่

Read more

วัฒนธรรมการใช้เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร

ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการใช้เครื่องทุ่นแรง ทางการเกษตร ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ ความคิด และทักษะการปฏิบัติเป็นการปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของตนเองและชุมชน จึงมีการเปลี่ยนแปลงให้สมดุลกับการพัฒนาทางสังคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Read more

ภาวะโลกร้อน กับ การเกิดรูโหว่ของชั้นโอโซน

การเกิดรูโหว่ในชั้นโอโซน ยังเป็นประเด็นที่หลายคนยังเข้าใจผิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น การที่ชั้นโอโซนถูกทำลายจนเกิดรูโหว่ที่เราได้ยินกันนั้น มิได้เป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้น แต่จะทำให้รังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตผ่านเข้ามายังพื้นโลกมากขึ้น

Read more

คาร์โบไฮเดรตกับค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index)

ในยุคปัจจุบัน ที่หลาย ๆ คนหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่แคลลอรี่น้อย ๆ บางคนถึงขั้นบอกว่าเลิกกินข้าวเลยดีกว่าเพราะข้าวเป็นแป้ง น่าจะทำให้อ้วนได้ ดังนั้นในบทความนี้จะขอพูดถึงแหล่งคาร์โบไฮเดรตทางเลือกอย่างเช่น ข้าวกล้อง ว่ามีความแตกต่างจากข้าวขาวหรือข้าวที่ผ่านการขัดสีมาแล้วอย่างไร

Read more

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตร

การทำเกษตรอินทรีย์ แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการเพาะปลูกทั้งหมดจะต้องมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยคอกที่จะนำมาใช้ในการเร่งการเจริญเติบโต แม้กระทั้งสิ่งที่จะนำมาย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ในดินก็มีส่วนสำคัญไม้แพ้กัน เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการย่อยวัตถุอินทรีย์กันเลยทีเดียว นั่นก็คือ จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตรเป็นสิ่งที่จะกล่าวถึง จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์

Read more

มหัศจรรย์แผ่นปิดห้ามเลือด

ชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องไม่แน่นอน หลายชีวิตต้องจากโลกไปก่อนเวลาอันควรเพราะอุบัติเหตุต่าง ๆ แม้หลายราย จะไม่เสียชีวิตทันทีแต่ก็เสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาล เนื่องจากเสียโลหิตมาก ดังนั้นการปฐมพยาบาลห้ามเลือดผู้ประสบเหตุจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก วิธีห้ามเลือดที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกัน

Read more

เรดาร์ตรวจอากาศ

เรดาร์ตรวจอากาศ (weather radar) ช่วงนี้หลาย ๆ คนคงประสบกับปัญหาฝนตกโดยที่ไม่ได้เตรียมตัว ส่งผลให้ร่างกายเปียกปอน หรือ เดินทางล่าช้า จึงควรตรวจสอบพยากรณ์อากาศที่อาจส่งผลต่อ การดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วย

Read more

RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

RoHS คือ มาตรฐานการจำกัด การใช้สารอันตรายที่ 2002/95/EC เป็นของสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการใช้งานทุกชนิด พลังงานที่จำเป็น ในการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ, โทรทัศน์วิทยุ ฯลฯ ซึ่งหมายความว่าเนื่องจากสถานการณ์บางอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่แผงวงจร การเดินสายไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ จำนวนเงินที่ จำกัด ของผู้โดยสารใน 6 ชนิด ดังนี้

Read more