การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ต

167 views

นายอนุกูล เมฆสุทัศน์
 นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

          การบริโภคอาหารจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทำให้ประชาชนในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองและบุคคลภายในครอบครัว แต่ละครอบครัวจะต้องต่อสู้กับชีวิตและความเป็นอยู่ภายในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่บางครอบครัวอาจขาดการดูแลเอาใจใส่ตนเองและบุคคลภายในครอบครัว เพราะเนื่องจาก ต้องออกหางาน ทำงานแข่งกับเวลา เพื่อหาเงินมาเลี้ยงบุคคลภายในครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเอง ทำให้ตนเองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคอาหารสำเร็จรูป การบริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บริโภคอาหารมากเกินไป และไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา ทำให้เกิด การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

          ในปัจจุบันพบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพวิถีชีวิตของครอบครัว เพื่อน สังคม และสภาพแวดล้อม การแข่งขันกับเวลาในการศึกษาหาความรู้ จึงทำให้วัยรุ่น มี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยหันมารับประทานอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสต์ฟู้ต ทั้งนี้เนื่องจากอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสต์ฟู้ด เป็นอาหารที่มีการเตรียมขึ้นมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถรับประทานได้ทันที ซึ่งเหมาะกับสังคมในสภาพที่มีความต้องการเร่งด่วน เช่น แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก แซนต์วิช พาย พิชซ่า ไก่ทอด ไส้กรอก เป็นต้น

ภาพที่ 1 อาหารฟาสต์ฟู้ต
(ที่มา:https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYH_bKR9M0QyktCqY5 pnHNMqUpnhSTsAnv6BVpkOcjMsYPsHbl: 10 พฤศจิกายน 2557)

          จากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างตามมาที่เห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น อายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่ลดลง โรคภัยไข้เจ็บแปลกๆที่มีเข้ามาเรื่อย ๆ สุขภาพร่างกาย ที่ไม่แข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่าย รวมถึงการเสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุอีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันวงการแพทย์ได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารกันมากขึ้นคือ มีความเชื่อว่า การบริโภคอาหารเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

          สาเหตุที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคได้แก่

  • ความรีบเร่งในชีวิตการทำงาน จนไม่มีเวลาเอาใจใส่ในเรื่องอาหารการกิน
  • พฤติกรรมการบริโภคที่เลียนแบบชาวตะวันตก มีการนำอาหารที่เรียกว่า อาหารจานด่วนเข้ามาแพร่หลายในปัจจุบัน
  • เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอยู่ทุก ๆวัน

อาหารฟาสต์ฟู้ดมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร

          นอกจากความสะดวกรวดเร็วแล้ว ก็แทบมองไม่เห็นประโยชน์ของอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่อย่างใด นักวิจัยและนักโภชนาการจึงจัดอาหารประเภทนี้ว่าเป็นอาหารที่รับประทานได้จำนวนมากแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่าที่ควรสำหรับ “โทษ” อันที่จริงขอใช้คำว่า “ข้อเสีย” ของอาหารเหล่านี้น่าจะดีกว่า เช่น

* คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบข้อมูลว่าการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อย ๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เพราะอาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยแป้ง ไขมัน และน้ำตาล

* วงการโภชนาการของสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลก เรียกอาหารเหล่านี้ว่า “อาหารขยะ” หรือ Junk Food เพราะเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และให้เฉพาะแต่พลังงานเท่านั้น

ภาพที่ 2 โรคอ้วน

* อาหารฟาสต์ฟู้ดมีราคาค่อนข้างแพง

* ถ้าหากรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคต่าง ๆ เหล่านี้ กำลังเป็นปัญหาในประเทศตะวันตกทั้งหลาย

* การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการผิดปกติที่เรียกว่า เดอะ จังก์ฟู้ด ซินโดรม (The Junk Food Syndrome) ซึ่งมักพบในเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดต่อเนื่องมาได้ระยะหนึ่ง จึงปรากฏอาการที่ผิดปกติ ได้แก่ ตื่นเต้นง่าย ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้ ฝันร้าย ปวดท้อง เกิดความเหนื่อยหน่าย อารมณ์ร้อน ก้าวร้าว ดื้อดึง และไม่มีสมาธิในการเรียน สุดท้ายก็ทำให้ผลการเรียนตกต่ำ และไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

* การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดของเด็กยากจนที่ไม่มีอาหารรับประทานจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกายระยะยาว

* เด็กที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมาก ๆ จะทำให้เกิดโรคอ้วน จึงมีความเสียงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ

แหล่งที่มา :

(ที่มา: http://www.9thaihealth.com/wp-content/uploads/2014/08/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0…-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99.jpg: 10 พฤศจิกายน 2557)

(ที่มา:https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYH_bKR9M0QyktCqY5 pnHNMqUpnhSTsAnv6BVpkOcjMsYPsHbl: 10 พฤศจิกายน 2557)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *