ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำกิจกรรม Fit เล่นสนุกลุกขยับเน้นหุ่นดีสุขภาพดี ทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ รับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการและบุคลากร ร่วมทำกิจกรรม Fit เล่นสนุกลุกขยับเน้นหุ่นดีสุขภาพดี ทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ รับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 และรับฟังการชี้แจงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 และรับฟังการชี้แจงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

Read more

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ต้นตอโรคปอดอักเสบในจีน

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต้นตอโรคปอดอักเสบในจีน
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสอู่ฮั่น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบสามารถติดต่อทางระบบหายใจจากคนสู่คน มีความรุนแรงถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้

Read more