ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุ่งศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์ สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าอยุธยา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และคณะ จัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์ สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าอยุธยา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more