ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ หอประชุม อาคาร 14 สภาบัน กศน.ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางอัญชรา หวังวีระ นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร และนางเสาวนีย์ เสระพล เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

Read more