ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร และบุคลากร กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร และบุคลากร กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 โดยดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสระพล และนางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 โดยดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานนวัตกรรมนักวิทย์สร้างแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสระพล และนางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย ศึกษาดูงานนวัตกรรมนักวิทย์สร้างแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม “พลังรัก พลังสามัคคี ONIE GAME ครั้งที่ 5” ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ นางเสาวนีย์ เสระพล และนางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรม “พลังรัก พลังสามัคคี ONIE GAME ครั้งที่ 5” ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นำนักศึกษามาเข้าค่ายพักค้างคืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการ เป็นประธานในพิธีปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม Walk Rally ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคกลางคืน) นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวขวัญกมล แก้วคง และคณะ จัดกิจกรรม Walk Rally ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นำนักศึกษามาเข้าค่ายพักค้างคืนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และแหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และแหล่งเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว Valentine’s style WOW WOW ธีมงาน วาเลนไทน์สไตล์ “ออเจ้า”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว Valentine’s Style WOW WOW ธีมงาน วาเลนไทน์สไตล์ “ออเจ้า” โดยนายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมติดตามการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว Valentine’s style WOW WOW ธีมงาน วาเลนไทน์สไตล์ “ออเจ้า”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมติดตามการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว Valentine’s Style WOW WOW ธีมงาน วาเลนไทน์สไตล์ “ออเจ้า” ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Read more