ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะให้การต้อนรับ และร่วมจัดนิทรรศการในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะให้การต้อนรับ และร่วมจัดนิทรรศการในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาร่วมกับโรงเรียนวัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการ พร้อมคณะ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ร่วมกับโรงเรียนวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ในวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายสมชาย แก้วเขียว ตำแหน่ง พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า พร้อมคณะ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2562 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดงาน

Read more

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในโครงการอบรม เรื่อง ชีวิตใหม่ไร้ขยะ (Go Zero Waste)

เมื่อเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรม เรื่อง ชีวิตใหม่ไร้ขยะ (Go Zero Waste) โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนกลุ่มกลุ่ม อสม. และประชาชน

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม DIY ตามโครงการอบรม เรื่อง ชีวิตใหม่ไร้ขยะ (Go Zero Waste)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม DIY ตามโครงการอบรม เรื่อง ชีวิตใหม่ไร้ขยะ (Go Zero Waste) ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

Read more

นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง ชีวิตใหม่ไร้ขยะ (Go Zero Waste)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมโครงการอบรม เรื่อง ชีวิตใหม่ไร้ขยะ (Go Zero Waste) โดยเชิญนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รุ่นที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รุ่นที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more